درباره ما

بیانیه ماموریت

ما برآنیم تا با ارائه ی لباس های ورزشی با کیفیت و زیبا نسبت به بهبود سبک زندگی، اشاعه نشاط ، ورزش و سلامتی قدم برداریم

و تمامی افراد را به ورزش علاقه مند کنیم.

ما بر این باوریم سریرا اسپرت محل تلاقی زیبایی و سلامتی است.

چشم انداز

ما امیدواریم که از این طریق نسبت به اشاعه ورزش و بهبود سبک زندگی تمامی افراد جامعه ، در هر رده سنی اقدام نماییم و به عنوان پیشگام در راستای عرضه ی لباس های ورزشی مناسب، با کیفیت و زیبا باشیم.

ارزش های اخلاقی:

۱- احترام به و  تامین رضایت مشتری

۲-صداقت و امانت داری

۳-نظم و انضباط